Chính Sách Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với trang web YouTube Tips and Tricks (“Trang web”). Chính Sách Dịch Vụ này là bản mô tả các điều khoản và điều kiện quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ Chính Sách Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Dịch Vụ Cung Cấp

Trang web của chúng tôi cung cấp các mẹo, thủ thuật và tài nguyên khác nhau để giúp người dùng nâng cao trải nghiệm của họ trên YouTube. Các dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

 • Bài viết và bài đăng blog với các mẹo và chiến lược
 • Video hướng dẫn và hướng dẫn
 • Diễn đàn cộng đồng và các cuộc thảo luận
 • Đề xuất cá nhân hóa và hỗ trợ

2. Trách Nhiệm của Người Dùng

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý:

 • Cung cấp thông tin chính xác và hiện tại trong quá trình đăng ký
 • Bảo mật thông tin tài khoản của bạn
 • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành
 • Không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể gây hại cho Trang web của chúng tôi hoặc người dùng của nó

3. Hoạt Động Cấm

Bạn đồng ý không:

 • Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được phép nào
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động hoặc bảo mật của Trang web
 • Đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào là bất hợp pháp, có hại, xúc phạm hoặc khác có thể khiến người khác phản cảm
 • Cố gắng truy cập không được phép vào bất kỳ phần nào của Trang web hoặc hệ thống của nó

4. Tài Sản Trí Tuệ

Tất cả các nội dung và tài liệu trên Trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, logo và video, là tài sản trí tuệ của Trang web và các nhà cấp phép của nó. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

5. Miễn Trừ Trách Nhiệm và Giới Hạn Trách Nhiệm

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “như là” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ không có lỗi, an toàn hoặc không bị gián đoạn. Đến mức tối đa cho phép theo luật pháp, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo đảm ngụ ý về tính hợp với thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc theo sau phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó.

6. Thay Đổi vào Chính Sách Dịch Vụ

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Dịch Vụ này từ thời gian này để phản ánh các thay đổi trong các thực tiễn hoặc vì các lý do vận hành, pháp lý hoặc quy định khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính Sách Dịch Vụ mới trên Trang web của chúng tôi và cập nhật “Ngày có hiệu lực” ở đầu trang này.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách Dịch Vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách Dịch Vụ này.